joi, 15 septembrie 2016

Trupul neamului românesc

Republica Moldova este o ţară cu care trebuie să ne mândrim, dar să nu ne mândrim cu ca cu o unitate aparte, izolată, ci văzând-o ca parte a neamului românesc.

Dacă Scriptura vorbeşte despre Biserică ca despre un trup ai cărui mădulare sunt oamenii, despre poporul român se poate vorbi de asemenea ca despre un trup (nu neapărat al unui om) al cărui mădulare sunt provinciile istorice, iar indivizii sunt mădulare ale mădularelor. Şi aşa cum pentru biserică fiecare mădular, adică individ, este deosebit de important, tot aşa pentur neam, fiecare mădular, adică provincie şi individ, este foarte important, pentru că aşa cum părţile corpului uman sau animal se ajută reciproc şi se completează una pe alta, tot aşa e şi cu regiunile istorice româneşti. Dar şi indivizii au la rândul lor o importanţă majoră, pentru că neamul românesc ar fi mai puţin bogat dacă ar lipsi măcar una dintre următoarele personalităţi: Mihai Eminescu, Ştefan cel Mare, Traian Vuia, Andrei Mureşanu, Alexandru Ioan Cuza, Ion Antonescu, Constantin Brâncuşi, George Enescu, Mircea Eliade, Lucian Blaga, Grigore Vieru, Adrian Păunescu, Simona Halep.

Dacă nişte indivizi luaţi în parte sunt atât de importanţi, cu atât mai mult provinciile, pentru că ele dau ţării indivizi. Aşadar, provincia istorică Moldova a dat floarea culturii, şi în general oameni care au jucat un rol crucial în viaţa neamului: Ştefan cel Mare, Dimitrie Cantermir, Eminescu, Creangă, Alecsandri, Iorga, George Enescu, Alexandru Ioan Cuza, Corneliu Zelea Codreanu. Moldova răsăriteană, adică Basarabia i-a dat pe Grigore Vieru, Ion şi Doina Aldea-Teodorovici, Adrian Păunescu. Transilvania iniţiat şi a răspândit conştiinţa naţională românească. Ardelenii sunt primii apostoli ai românismului, iar la Marea Unire din 1918, românii transilvăneni erau cei mai cultivaţi dintre toţi daco-romanii. Şi aceştia au dat destule personalităţi, printre care Iancu de Hunedoara, Andrei Mureşanu, Lucian Blaga, Aurel Vlaicu, Avram Iancu. Nici Munteniei şi Olteniei nu-i lipsesc personalităţile. Muntenia i-a dat pe Mircea cel Bătrân, Constantin Brâncoveanu, Nicolae Grigorescu, Nae Ionescu, Nichifor Crainic, Ion Mincu, Toma T. Socolescu. Oltenia l-a pe Constantin Brâncuşi, personalitate de renume mondial, care a iniţiat sculptura secolului XX.

Aşadar, România are nevoie de toate mădularele sale, pentru că toate sunt legate de un trunchi comun cu rădăcini milenare, daco-romane, prin limba română, care este de veacuri uniformă de tot cuprinsul pământului românesc.

Basarabeanul are potenţial, dar trebuie să-l valorifice în numele neamului românesc. El poate renaşte suflul românismului, că nu degeaba se spune că basarabenii sunt mai românia ca românii. Într-adevăr, anume basarabenii de orientare proromânească sunt românii cei mai înflăcăraţi de românism, mai mult decât românii din România. Aşa cum până la unirea din 1918, transilvănenii erau vlahii cu cea mai arzătoare vigoare naţionalist-românească, ei fiind şi cei care au dat primele cele mai puternice impulsuri pentru trezirea conştiinţei naţionale în rândul întregului popor în secolul 18 şi începutul secolului 19, tot aşa, o asemenea vigoare naţionalistă (în sensul bun al cuvântului) o au şi basarabenii care au conştiinţă naţională. Dar aceştia deocamdată constituie o minoritate printre basarabeni (în jur de 30% din populaţie). Dar această minoritate este în creştere, pentru omul basarabean se modernizează şi se trezeşte. Dar anume această minoritate a dat cei mai seamă oameni de cultură ai Basarabiei, de la creatorului imnului Republicii Moldova, Alexei Mateevici, până la Grigore Vieru şi soţii Aldea Teodorovici.

De menţionat că basarabeni de orientare antiromânească se găsesc mai mult în rândul oamenilor ignoranţi, mai puţin cultivaţi, de orientare prorusească, şi a partidelor şi politicienilor care au murdărit cel mai mult Republica Moldova în ultimii 26 de ani. E vorba de Partidul Comuniştilor, de Partidul Demcrat, condus de fostul membru PCRM, Marian Lupu, unde este membru şi detestatul oligard Vlad Plahotniuc, de Partidul Socialiştilor condus de Igor Dodon, şi el fost membru al Partidului Comuniştilor, vorbim de Ilan Şor, care acum e cercetat penal pentru implicarea în furtul miliardului de la bancă. Adică anume în rândul celor mai mari lichele dintre politicienii moldoveni îi întâlneşti pe moldovenişti. Cineva mi-ar putea spune că toţi aici sunt lichele, toţi fură în Republica Moldova. Este adevărat, de asta am şi scris: "celor mai mari lichele."

Mai multe argumente în favoare unirii, de văzut aici:

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu