duminică, 4 septembrie 2016

Mai occidentali decât occidentalii sau despre prostia unor români

Unora le pare că dacă îmbrăţişează anumite concepte înseamnă că sunt moderni şi occidentalizaţi, şi le pare că cei care nu îmbrăţişează conceptele respective nu pot face parte din categoria modernilor şi occidentalizaţilor. De exemplu, unii analişti români consideră că a susţine necesitatea definirii în Constituţie a căsătoriei ca uniune dintre bărbat şi femeie este pierdere de timp, sustragere de la adevăratele probleme ale ţări şi fundamentalism religios. Totuşi, multe ţări moderne încă nu acceptă căsătoriile gay, iar paradoxul este că în SUA, unul dintre cele mai performante state moderne, conservatorismul este mult mai consecvent şi mai puternic decât în Europa.

În vremuri ale relativizării prosteşti, pentru unii nici patria, nici neamul nu mai contează. Chipurile, sunt concepte depăşite, incompatibile cu mentalitatea occidentală. Dacă e aşa, de ce în Vest, bascii, irlandezii catolici britanici şi o parte din scoţieni doresc indepedenţa etniilor lor de ţările în care locuiesc în prezent? De ce s-au unit cele două Germanii?

Să nu uităm că strămoşii noştri au luptat pentru nişte idealuri. România este un stat creat prin dârzenia generaţiilor de oameni care s-au născut pe aceste meleaguri. La început a fost dârzenia românilor medievali care au creat Moldova şi Ţara Românească, care au apărat aceste ţări de tendinţele expansioniste ale monarhiilor vecine. Sigur că atunci nu exista conştiinţă naţională, dar toate acestea au contribuit la unirea care au avut loc mult mai târziu. Să nu-i uităm pe românii ardeleni care au trebui să îndure timp de veacuri asuprirea maghiarilor şi austriecilor. Tot ei au dat cel mai puternic impuls de trezire a conştiinţei naţionale româneşti. Strămoşii noştri au unit cele două ţări române în 1859, au obţinut independenţa României în 1878, au creat România Mare în 1918 după jertfe eroice în Primul Război Mondial. Poporul român a dat tot felul de oameni care l-au făcut ceea ce este azi: scriitori, preoţi, politicieni, militari, istorici, filosofi. Şi faptul că Republica Moldova există azi şi este aşa cum este, se datorează celor mai luminaţi fii ai săi. Rămâne doar să se ajungă la starea firească a lucrurilor, anume ca Republica Moldova să revină la România. În fond, din poporul român fac parte şi basarabenii. Alte provincii deocamdată nu pot fi recuperate, din păcate.

Aşadar, să nu trădăm în mod nechibzuit idealurile strămoşilor noştri, pe motiv că ar fi vorba de lucruri depăşite de timp, ce nu ţin de mentalitatea occidentală. Prea am ajuns să credem că dacă vom copia tot ce este în Vest, treburile vor merge mai bine. Dar şi Occidentul este divers, cu diferite tipuri de mentalitate. Şi acolo există naţionalişti, atât moderaţi, cât şi populişti, există stângişti, dar şi conservatori. Aşadar, să nu ne dăm mai occidentali sau mai moderni decât trebuie. Multa imitaţie fără creaţie autohtonă nu este în nici un caz o soluţie potrivită pentru a ne afrima în faţa celorlalte popoare, ci denotă lipsă de creativitate.

A se vedea:

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu